AKUPUNKTUR ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN - TKM

 

Behandling med Akupunktur inkl. pulstagning och tungdiagnostik:

Första besöket 70 min - 730 kr

Återbesök  60 min - 630 kr

 

 

TKM bygger på tusenåriga principer, det är en av de äldsta medicinska traditioner som finns kvar i ursprunglig form. I Kina har akupunktur använts i tusentals år. Det är en effektiv metod för behandling av olika besvär och en TKM-akupunktör uppnår ofta goda resultat vid behandling av dessa. 

Inom TKM behandlas hela människan, inte bara enstaka symtom. TKM beskriver ett nätverk av så kallade meridianer som genomströmmas av livsenergi, Qi.

Energi, Qi, är ett grundbegrepp i TKM. Det talas om en lång rad olika former av energi i TKM, först och främst om Yin- och Yangenergi, men också om ärftlig energi och närings- och försvarsenergi. Hela tiden är det samma energi man talar om, den uppträder bara i olika former. 

Är man frisk flyter Qi harmoniskt men vid sjukdom uppstår blockering eller oregelbundenhet i flödet. Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkterna och genom att stimulera dessa med nålar återskapas balans och man befrias från sitt besvär eller symtomen lindras. Varje punkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter väljs vid olika symtom och besvär.

Exempel på vad som kan behandlas med TKM-akupunktur:

  • stress
  • utmattning/trötthet
  • sömnbesvär
  • mage-tarmproblem
  • nedstämdhet
  • stärkande av immunförsvar
  • illmående
  • huvudvärk
  • smärta akut eller kronisk ex. värk i muskler

 

Gå gärna in på www.akupunkturforbundet.se där jag är medlem och läs mer om akupunktur.