ÖRONAKUPUNKTUR

 

 

Öronakupunktur - Fröplåster kan också kombineras med kroppsakupunktur, massage, eller akupressur.

 

 

Öronakupunktur / Auriculoterapi är en variant av akupunktur och utgör en liten och självständig del av den stora akupunkturläran. Den har använts i Kina sedan tusentals år tillbaks, och används nu dagligen med goda resultat, både inom svensk och internationell sjukvård. Framförallt  NADA-metoden som används vid all form av beroende: mat, alkohol, droger, tobak m.m. NADA metoden består av en kombination av 5 punkter i örat.

Man kan effektivt behandla andra tillstånd såsom:

  •  Olika typer av smärta.
  •  Spänningar.
  •  Nedstämdhet.
  •  Trötthet.
  •  Oro, sömnsvårigheter.
  • Allergier, exem.
  • PMS och klimakteriebesvär.

Vi har oerhört många nervtrådar och akupunkturpunkter i örat. Varje punkt motsvarar ett organ eller område på kroppen. Eftersom örat är så känsligt är man väldigt mottaglig för behandling på dessa punkter.

Principerna för behandling med öronakupunktur skiljer sig från principerna för kroppsakupunkturbehandling. Öronakupunktur kan användas i kombination med kroppsakupunktur eller som fristående behandling. I likhet med akupunkturens tvåvägsförbindelse mellan organ och meridian (båda påverkar varandra), finns det även här ett samband. Sjukdomar och skador leder till förändringar i örat och kan påverkas från örat.

Man kan utläsa  tecken och förändringar i örat, som korresponderar till ett organ eller ett område i kroppen. t.ex. ryggraden och man kan även massera områden i örat. Förändringarna i örat som följd av perifera skador eller sjukdom är tryckömhet på punkter och zoner, färgförändringar och förändringar i örats struktur. Ja, till och med små sår eller vårtor kan uppstå på referenspunkterna och vara till stor hjälp vid undersökningen.

Punkterna i örat motsvarar olika kroppsdelar och organ. Varje kroppsdel har en motsvarande reflexpunkt i örat. Reflexpunkterna lokaliseras efter tryckömhet genom att känna på örat och undersöka med en s.k. palperpenna där ena änden har en liten rundad kula som trycks mot punkten med ett distinkt tryck.

Behandling med nålar eller fröplåster:

Vid akupunktur använder man små korta speciella öronakupunkturnålar, som ligger sterilförpackade och är engångsnålar. Nålen tränger ner max 2 mm. 

Vid nålrädsla kan punkterna istället masseras och tryckas på med palperpennan som en akupressurbehandling. Punkterna kan också behandlas med fröplåster / kulplåster. Kulplåstren sätts på utvalda punkter och sedan kan man själv stimulera punkten genom att trycka på kulplåstret ( 30 sekunder - paus - 30 sekunders tryck) för att öka effekten under några dagar. Kulplåstren kan sitta i flera dagar, ibland i två veckor. Det går att duscha och tvätta håret utan att de trillar av.

Vanligt är att man sätter nålar i ena örat och frön i andra örat, för att få längre tids stimulering.

 

Fröplåster