AKUPRESSUR ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN - TKM

 

 Akupressuren har sina rötter i den urgamla kinesiska traditionen där man ser kropp och sinne som en odelbar helhet. Man definierar hälsa som ett fritt flöde av livsenergi, QI, och balans mellan kropp och sinne.

Akupressur enligt traditionell kinesisk medicin är en mycket effektiv metod för att hela kropp och psyke. Det är en mycket gammal form av kroppsterapi som bygger på precis samma teori om kroppens enrgier som akupunktur. Men istället för att använda nålar stimulerar man speciella punkter på kroppen med fingrarna. Med samtidigt tryck på ett par punkter på kroppen kan man påverka energiflödet mellan punkterna. spänningar och blockeringar försvinner eller förflyttas.

I kroppen har vi olika cirkulationssystem t.ex. blodomloppet och nervsystemet. Grundtanken i TKM är att livsenergi, Qi, följer bestämda banor, vilka brukar kallas meridianer. När livsenergin flödar harmoniskt, är vi friska. Energiflödet störs och blockeras ofta av yttre omständigheter, det kan vara t.ex. omslag i väder, felaktig kost eller ensidig arbetsställning. Emotionella trauman, stress och känslomässiga blockeringar kan också orsaka obalanser, vilka kan ge muskelspänningar, som så småningom utvecklas till fysiska åkommor eller sjukdomar.

Utmed meridianerna finns ett antal punkter, som akupressören trycker på för att stimulera och balansera flödet av energi, Qi,i meridianerna. På så vis stärks kroppens självläkande förmåga. Acu kommer från latinets acus som betyder nål. Akupunktur betyder alltså göra hål med nål. i akupressur trycker man med fingrarna på punkterna i stället för att använda nål.

Akupressören använder ett milt men fast tryck på kroppens akupunkter för att lösa på spänningar, ta bort smärta och öka medvetenheten och känsligheten. När spänningen släpper i akupunkterna kan även känslor som har hållits nere av kroniska spänningar komma till ytan. Spänningar, ömhet och smärta i akupunkterna kan vara förträngda upplevelser, minnen och känslor. Med Akupressur behandlas både fysiska problem och emotionella tillstånd.

Genom att vi ställer frågor, tittar på tungan och känner på pulsarna kan vi uppfatta om klienten har en blockering i en viss meridian eller har obalanser i kroppen.

 

Smärtan är ett budskap.

Den österländska förståelsen för energiernas rörelse i kroppen och den holistiska synen på människan är grundläggande inom akupressuren. Kropp och psyke är en oskiljaktig helhet. Metoden betraktar smärta på samma sätt som andra terapier med rötter i den traditionella kinesiska medicinen: som ett symptom, ett budskap om att något inte står rätt till i kroppen.

 

Akupressur kan ge hjälp och lindring vid t.ex. :

  • Allergi, astma och andningsproblem.
  • exem, klåda och hudproblem.
  • huvudvärk, migrän och nackproblem.
  • tinnitus,trötthet och yrsel.
  • ögon, öron och halsproblem.
  • muskelvärk, ryggsmärtor och ledproblem.
  • olika tillstånd av smärta.
  • mag- och tarmproblem
  • stress, oro och nedstämdhet.