MOXA - MOXIBUSTION

Moxa är ett annat viktigt hjälpmedel i behandlingen inom TKM. Moxa ingår i akupunkturen som en del av den.

Moxa är örter som är torkade och finmalda och inrullade i papper till stavar, liknande cigarrer. Moxan innehåller olika örter som bland annat gråbo. Man tänder eld på moxan och det bildas då en glöd. Den luktar lite speciellt, nästan som rökelse. Det finns även moxastavar som är så gott som luktfria.

Moxa används i TKM vid så kallade "kalla" sjukdomar. Många problem vi har här i Norden är kopplade till kyla, t.ex kan smärta i rygg, nacke, knän och olika ledbesvär som förvärras pga kyla. Reumatisk värk blir ofta sämre av kyla, fukt och stagnationer.

Vid moxabehandling håller man staven en bit ovanför huden och behandlar antingen punkter med cirkelrörelser eller områden med längsgående rörelser.  Genom att värma upp punkter/meridianer med en moxa-cigarr uppnår man behandlingsresultat både med moxans medicinska effekt och värmeeffekt. Moxibustion kan behandla vissa tillstånd som annars är mindre effektiva att behandla med akupunktur för att förbättra behandlingseffekten.

Inom TKM anser man att ett smärttillstånd beror på stagnation. Moxans värme hjälper då till att cirkulera Qi och blod mycket effektivare som sedan bidrar till snabbare smärtlindring och läkning.

Moxa används för att öka energin i kroppen allmänt. 

De flesta upplever moxans  speciella värme som en väldigt skön behandling.